Cankurtaran Eğitimi Alın

Cankurtaranlık; büyük kişisel özveri, uzmanlık becerisi ve sorumluluk gerektirmektedir.

Cankurtaran kurslarının amacı nitelikli ve etkili cankurtaranlar yetiştirmektedir. Cankurtaran olarak hem bilgi sahibi hem meslek sahibi olabilir hem de kendinize ve çevrenize sağlık bilinci yerleştirebilir, gerektiğinde ilk yardım müdahalelerinde bulunabilirsiniz.

Cankurtaran eğitimleri genel itibari ile 3 gün sürer ve bu süre zarfı içerisinde cankurtaran adayları tam yetki ile donatılmış olur. Cankurtaran kurslarını başarı ile tamamlamak için ilk yardım eğitimini istenildiği şekilde uygulayabilmek, iyi bir yüzme tekniğine sahip olmak gerekmektedir. Bunları düzgün yapan bireylerin almış olduğu puanlar neticesinde kurs başarı ile tamamlanır.

Edineceğiniz belge ile Türkiye'nin her yerinde yaz-kış çalışabilirsiniz. 

Cankurtaranlık üç ayrı seviyede yapılmaktadır;
Bronz Cankurtaran: Havuzlarda çalışabilir.
Gümüş Cankurtaran:
Havuz ve Denizlerde çalışabilir.
Altın Cankurtaran:
Açık Deniz ve Okyanuslarda çalışabilir, Arama Kurtarma Faaliyetlerinde bulunabilir. 

Bronz Cankurtaran Katılım Koşulları ? 

* En az ilköğretim mezunu olmak ve bunu belgelemek
* 18 yaşını doldurmuş olmak,
* Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,
* Aşağıdaki yüzme becerilerine sahip olmak.
* Suya balıklama atlama, sualtından 15 mt yüzme ve oradaki cismi yüzeye çıkarma.
* 50 mt yandan nefes alarak durmadan yüzmek, (sağdan nefes alanlar sağdan,soldan nefes alanlar soldan)
* Su üstünde 10 dk. Sabit kalmak.

Bronz Cankurtaran Tanımı ve Yetkileri ;
Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi ile temel ilkyardım eğitimi görmüş ve sınav sonunda başarılı olan kişilerdir. Bunlar; havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur. 

Bronz Cankurtaran Eğitim Programı ;
KURS SÜRESİ: 3 gün 21 saat

Gümüş Cankurtaran

Gümüş Cankurtaran Katılım Koşulları ?

* 18 yaşını doldurmuş olmak,
* En az ilköğretim mezunu olmak ve bunu belgelemek,
* Bronz Cankurtaran belgesine sahip olmak,
* Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek.

Gümüş Cankurtaran Tanımı ve Yetkileri ;

Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi ile temel ilkyardım eğitimi görmüş ve yapılan sınav sonunda başarılı olan kişilerdir. Bunlar; Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.

Gümüş Cankurtaran Eğitim Programı ;
KURS SÜRESİ: 3 gün 21 saat

Altın Cankurtaran

Altın Cankurtaran Katılım Koşulları ?

* 19 yaşını doldurmuş olmak,
* En az ilköğretim mezunu olmak ve bunu belgelemek,
* Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,
* Gümüş Cankurtaran belgesine sahip olmak,
* Federasyonun 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,
* 6 Ay cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını yazılı belge ile ibra etmek.

Altın Cankurtaran Tanımı ve Yetkileri ;

Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi görmüş, Federasyonun üç yıldız dalıcı belgesine sahip, yapılan sınav sonunda başarılı olan kişilerdir. Bunlar; Deniz, göl ve havuzda güvenliği sağlayan, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur. 

Altın Cankurtaran Eğitim Programı ;
KURS SÜRESİ: 7 gün 37 saat

Genel Bilgiler

ILS Nedir ?
ILS Dünyadaki iki ciddi oluşumun bir araya gelmesi ile oluşmuş ve bu sayede daha geniş bir alana yayılmış olan Uluslararası bir federasyondur. TSSF/ILS standartlarında yetiştirilen cankurtaranlar su becerilerinin yanında Temel İlk Yardım becerileri ile donatılarak acil müdahale yöntemlerini bilinçli bir şekilde uygulayabilir hale getirilmişlerdir. Geçmişte kazalara yapılan yanlış müdahale sonucu ortaya çıkan ölüm ve sakatlık oranlarında, bir buçuk yıllık kısa bir süreçte ciddi azalmalar gözlenmiştir. Bu TSSF/ILS anlayışının, eğitim kalitesinin ve donanımlı eğitmenlerinin büyük bir kazanımıdır.

Ülkemizde Uygulanan Cankurtaran Egitimlerinin hedefi ;
Deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda, karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak cankurtarma ve ilkyardım tekniğinin, eğitiminin, çalışma ve uygulamalarının, kullanılacak yardımcı araç ve gereçlerin, sporcuların yetiştirilmesinin, çalışma yapılan yerlerde güvenliğin sağlanmasına ilişkin standartların belirlenmesi. Cankurtaranlık,büyük kişisel özveri,uzmanlık becerisi ve sorumluluk gerektirmektedir. Bu nedenle TSSF; Cankurtaran eğitimini yetkili olduğu tüm faaliyetleri içerisinde en önemli konulardan biri olarak ilan etmiştir.

Cankurtaran Bulundurma Zorunluluğu ;
Uluslar arası Mavi Bayrak Kriterleri’ne göre 2000 yılından itibaren Mavi Bayrak ödüllü plajlara getirilen cankurtaran bulundurulması zorunluluğu, cankurtaran eğitimi alanındaki hareketliliği de artırıyor. Birkaç yıl öncesine kadar yok denecek kadar az olan lisanslı cankurtaran sayısının artırılması konusunda “Cankurtarma Yönetmeliği” uluslar arası standartlara uyum çerçevesinde, cankurtaranlık konusunda bazı düzenlemeler getirdi ve “Turizm Bakanlığı Tesisler Yönetmeliği” havuz ve plajı olan otel ve diğer turizm işletmelerine cankurtaran bulundurmayı zorunlu hale getirdi.

Merkezimiz, bulundukları il farketmeksizin, lisanslı cankurtaranlara ihtiyacı olan tüm tesis ve işletmelere kendi bünyelerinde TSSF/ILS standartlarında cankurtaran eğitimi ve hizmeti vermektedir. 

© 2011 Tüm Hakları Saklıdır.

Please publish modules in offcanvas position.